Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο μίγμα υδρογοναθράκων, άχρωμο και άοσμο, στο οποίο προσδίδεται μία χαρακτηριστική οσμή τεχνητά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Τα χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου που ευνοούν τη χρήση του είναι κυρίως τα εξής:

Έχει μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίμου και συντήρησης.

Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία.

Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών σε σπίτια, επιχειρήσεις και στη βιομηχανία.


Στον οικιακό τομέα το χρησιμοποιούμε κυρίως για:

Κεντρική θέρμανση πολυκατοικιών

Αυτόνομη θέρμανση μονοκατοικίας ή διαμερίσματος

Παροχή ζεστού νερού

Μαγείρεμα

Κλιματισμό

Το φυσικό αέριο έχει μειωμένες, σε σχέση με τα άλλα καύσιμα, εκπομπές ρύπων. Έτσι η χρήση του συμβάλλει στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Vassilios Goes Green!