Ο Βασίλειος αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή αντικατάσταση σωλήνων παροχής ζεστού ή κρύου νερού, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Οι σωλήνες που χρησιμοποιούμε είναι χάλκινοι, σιδερένιοι, ανοξείδωτοι ή πλαστικοί και η τοποθέτησή τους γίνεται είτε στον τοίχο ή εξωτερικές είτε με συλέκτες-κολεκτέρ.

Ειδικά στο μονοσωλήνιο σύστημα από το κολεκτέρ έως τον υδραυλικό υποδοχέα η σωλήνα που τοποθετεί ο Βασίλειος είναι μονοκόματη (χωρίς ενώσεις) με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση κινδύνου πιθανών διαρροών. Φυσικά  ο ίδιος προτείνει την πρεσαριστή ένωση των εξαρτημάτων με τους σωλήνες για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος σας.

Ο Βασίλειος λέει: «Εξυπηρετούμε νεόδμητες οικοδομές, σπίτια, γραφεία και καταστήματα. Κάνουμε έλεγχο, συντήρηση και ανακαίνιση υδραυλικών εγκαταστάσεων. Πάντα με την ίδια φροντίδα!»